Kit Test nhanh Covid-19 SGTi-flex - Korea

Thành phần của 1 bộ (4 món):

  1. que lấy mẫu,
  2. dung dịch,
  3. đầu nhỏ dung dịch và
  4. khay thử mẫu.

Self-life (expire): 18 months= 18 tháng

Description

SGTi-flex COVID-19 Ag là xét nghiệm miễn dịch định tính phát hiện kháng SARS-CoV-2 có trong mẫu bệnh phẩm tăm bông dịch tỵ hầu. Kháng nguyên SARS-CoV-2 được lấy từ tăm bông trong dịch chiết và mẫu được chiết sau đó nhỏ vào giếng mẫu trên khay thử. Khi mẫu được nhỏ vào, kháng thể phát hiện liên kết với kháng nguyên SARS-CoV-2 thấm qua màng.

Thành phần của 1 bộ (4 món):

  1. que lấy mẫu,
  2. dung dịch,
  3. đầu nhỏ dung dịch và
  4. khay thử mẫu.

Self-life (expire): 18 months= 18 tháng

Các bước tiến hành để test như sau

Bước 1: lấy mấu thử.

Sử dụng tăm bông lấy mẫu một lần được cung cấp. Đưa tăm bông vào trong lỗ mũi, tăm bông chạm vào bề mặt của vòm họng sau. Tăm bông phải đạt đủ độ sâu bằng khoảng cách từ lỗ mũi đến lỗ tai ngoài. Nhẹ nhàng cọ xát và lăn tăm bông. Để tăm bông tại vị trí đó khoảng vài giây để hấp thụ dịch tiết.

Bước 2:

Đặt tăm bông lấy mẫu vào ống chiết đã có sẵn 300 μL dịch chiết và xoay ít nhất 5 lần. Vừa rút tăm bông ra khỏi ống vừa ấn và bóp vào thành bên của ống để chiết các dịch còn lại trên tăm bông. Tăm bông đã sử dụng được coi là rác thải có nguy cơ lây nhiễm và phải được tiêu hủy theo các quy định thích hợp.

Bước 3:

Lắp Đầu nhỏ giọt vào ống chiết chứa mẫu đã xử lý.

Bước 4:

 Đảo ngược Ống chiết và nhỏ 3 giọt mẫu đã được xử lý vào giếng mẫu trên khay thử, Lưu ý: Sau khi giọt trước được thấm hoàn toàn thì mới nhỏ giọt tiếp theo.

Bước 5:

Đọc kết quả trong vòng 15-30 phút sau khi nhỏ mẫu. Kết quả dương tính có thể xuất hiện ngay sau khi phản ứng. Kết quả sau 30 phút không có giá trị.

Xem video cách sử dụng

Xem thêm sản phẩm phòng dịch

Brand

Sugentech - Korea

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kit Test nhanh Covid-19 SGTi-flex – Korea”