Become a Reseller

Hợp tác cùng phát triển!

Giá Cạnh Tranh

Resellers được mua giá đại lý
cho tất cả các dòng sản phẩm

Đào Tạo

Các chuyên viên của chúng tôi sẽ đào tạo
kiến thức sản phẩm cho đại lý.

Support 24/7

Đội ngũ hỗn trợ thông tin sản phẩm và kiến
thức an toàn sử dụng sản phẩm cho đại lý.

Thủ tục làm đại lý

Có các yêu cầu đơn giản bên dưới

1

Chọn sản phẩm

  • Chọn sản phẩm trên trang website cảa chúng tôi hoặc
  • Liên hệ với chúng tôi để kiểm tra dòng sản phẩm bạn cần phân phối
2

Đặt hàng

  • Đơn hàng sẽ được xác nhận qua email
  • Chúng tôi sẽ giao hàng theo thời gian thỏa thuận trong báo giá
3

Thanh toán

  • Thanh toán 100% cho các đơn hàng ban đầu
  • Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản hoặc trả trực tiếp tại công ty chúng tôi
4

Công nợ & trả chậm

  • Chúng tôi có chính sách cho trả chậm trong 20 - 30 ngày sau khi giao hàng dựa vào tổng số mua trong năm
  • Chính sách trả sau trong 20 ngày khi tổng mua hàng từ 450 triệu/năm
Become a reseller

Main Menu